Ochrana osobných údajov

Dátum účinnosti: 20.02.2024

Vitajte na Obchodaknaprenajom.sk. Zaväzujeme sa chrániť vaše súkromie a zabezpečiť, aby boli vaše osobné údaje zbierané a používané riadne, zákonne a transparentne.

Zber osobných údajov

Pri návšteve Obchodaknaprenajom.sk môžeme zbierať nasledujúce typy osobných údajov od vás, ak sa rozhodnete použiť náš kontaktný formulár:

  • Meno: Vaše celé meno, aby sme vás mohli správne osloviť v našej komunikácii.
  • Názov firmy: Názov vašej spoločnosti, aby sme mohli poskytnúť prispôsobené služby a informácie.
  • Správa: Obsah vašej správy, ktorá môže obsahovať konkrétne otázky alebo informácie, ktoré sa rozhodnete s nami zdieľať.
  • E-mailová adresa: Vaša e-mailová adresa na odpovedanie na vaše otázky a zasielanie informácií o našich službách.

Použitie vašich osobných údajov

Osobné údaje, ktoré zbierame, sú používané na nasledujúce účely:

  • Na odpovedanie na vaše otázky a splnenie vašich požiadaviek.
  • Na zaslanie dôležitých informácií týkajúcich sa našej webovej stránky, zmien našich podmienok, pravidiel a/alebo iných administratívnych informácií.
  • Na zaslanie marketingových komunikácií, o ktorých si myslíme, že by vás mohli zaujímať, podľa vášho súhlasu, kde je to vyžadované zákonom.

Zdieľanie osobných údajov

Vaše osobné údaje nepredávame, neprenajímame ani neleasingujeme tretím stranám. Vaše osobné údaje môžu byť zdieľané s poskytovateľmi služieb, ktorí vykonávajú služby v našom mene, pod prísnymi dohodami o dôvernosti. Vaše osobné údaje môžeme tiež zverejniť, ak to vyžaduje zákon, súdny príkaz alebo na základe zákonných požiadaviek verejných orgánov, vrátane splnenia národných bezpečnostných alebo vymáhania práva.

Bezpečnosť údajov

Zavádzame primerané fyzické, technické a administratívne bezpečnostné opatrenia zamerané na ochranu vašich osobných údajov pred neoprávneným prístupom, zverejnením, zmenou a zničením.

Vaše práva

Máte právo požiadať o prístup k vašim osobným údajom, ich opravu alebo vymazanie. Máte tiež právo namietať proti spracovaniu vašich osobných údajov a, kde sme požiadali o váš súhlas so spracovaním vašich osobných údajov, kedykoľvek tento súhlas odvolať.

Zmeny tejto politiky ochrany osobných údajov

Vyhradzujeme si právo kedykoľvek aktualizovať alebo zmeniť našu politiku ochrany osobných údajov. O akýchkoľvek zmenách vás budeme informovať zverejnením novej politiky ochrany osobných údajov na tejto stránke. Odporúčame vám pravidelne kontrolovať túto politiku ochrany osobných údajov na prípadné zmeny.

Kontaktujte nás

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa tejto politiky ochrany osobných údajov alebo nášho zaobchádzania s vašimi osobnými údajmi, prosím, kontaktujte nás na:

  • E-mail: info@obchodaknaprenajom.sl
  • Poštová adresa: Drobného 1900/2, 841 02 Bratislava
crossmenu