Pôžičky pre dlžníkov - 6 dôležitých informácií

Pôžičky pre dlžníkov - 6 dôležitých informácií. Cieľom tohto článku je poskytnúť komplexný prehľad o problematike pôžičiek pre dlžníkov. Zameriame sa na rôzne typy dostupných pôžičiek, podmienky ich získania, na čo si dať pozor pri výbere pôžičky a ako zodpovedne splácať svoje záväzky. Cieľom je pomôcť zadlženým ľuďom zorientovať sa v tejto oblasti a urobiť informované rozhodnutie o financovaní.

Stručný prehľad problematiky pôžičiek pre dlžníkov

Získanie pôžičky pre ľudí s negatívnou úverovou históriou môže byť náročné, avšak nie nemožné. Existujú rôzne typy pôžičiek, ktoré sú určené pre dlžníkov, avšak ich podmienky a úrokové sadzby sa líšia v závislosti od veriteľa. Je dôležité si ponuky rôznych veriteľov porovnať a vybrať si takú pôžičku, ktorá bude spĺňať vaše potreby a možnosti. Pri výbere pôžičky je dôležité si prečítať zmluvné podmienky a uistiť sa, že im rozumiete. Je taktiež dôležité splácať pôžičku riadne a včas, aby ste predišli ďalším finančným problémom.

V tomto článku sa dozviete:

 • Aké typy pôžičiek sú dostupné pre dlžníkov
 • Aké sú podmienky získania pôžičky pre dlžníkov
 • Na čo si dať pozor pri výbere pôžičky
 • Ako zodpovedne splácať pôžičku
 • Užitočné zdroje pre zadlžených

Dúfame, že vám tento článok pomôže zorientovať sa v problematike pôžičiek pre dlžníkov a urobiť informované rozhodnutie o vašom financovaní.

TIP: Ako obísť daň z predaja nehnuteľnosti - 5 dôležitých informácií

Typy pôžičiek pre dlžníkov

Existuje viacero typov pôžičiek, ktoré sú dostupné pre dlžníkov. Každý typ pôžičky má svoje vlastné výhody a nevýhody, a preto je dôležité si ich pred výberom dôkladne porovnať.

Pôžičky od nebankových spoločností

Pôžičky od nebankových spoločností sú dostupné aj pre ľudí s negatívnou úverovou históriou. V porovnaní s bankami sú však úrokové sadzby u nebankových spoločností spravidla oveľa vyššie. Je dôležité si prečítať zmluvné podmienky a uistiť sa, že rozumiete poplatkom a sankciám za nesplácanie.

Výhody:

 • Dostupnosť aj pre ľudí s negatívnou úverovou históriou
 • Rýchle vybavenie
 • Nie je nutné ručenie

Nevýhody:

 • Vysoké úrokové sadzby
 • Poplatky a sankcie za nesplácanie
 • Riziko predátorského úverovacieho správania

Pôžičky od kamarátov a rodiny

Požičanie peňazí od blízkych môže byť riešením v núdzi, avšak je dôležité si vopred jasne dohodnúť podmienky splácania, aby ste predišli nedorozumeniam. Je dôležité si uvedomiť, že pôžička od blízkych môže ohroziť vaše vzťahy.

Výhody:

 • Nízke alebo žiadne úroky
 • Flexibilné podmienky splácania
 • Osobný prístup

Nevýhody:

 • Riziko poškodenia vzťahov
 • Tlak na splácanie
 • Nedostatok formalít

Refinancovanie existujúcich pôžičiek

Ak máte viacero pôžičiek s vysokými úrokovými sadzbami, ich refinancovaním do jednej pôžičky s nižším úrokom môžete ušetriť peniaze. Refinancovanie je vhodné vtedy, ak máte stabilný príjem a ste si istí, že budete schopní novú pôžičku splácať.

Výhody:

 • Nižšie úrokové sadzby a poplatky
 • Zjednodušenie splácania
 • Zníženie mesačnej splátky

Nevýhody:

 • Poplatky za refinancovanie
 • Predĺženie doby splácania
 • Nutnosť spĺňať podmienky veriteľa

Pôžičky so zástavou

Ak máte majetok, napríklad nehnuteľnosť alebo auto, môžete ho dať do zástavy a na základe neho získať pôžičku. Pôžičky so zástavou sú spravidla dostupné s nižšími úrokovými sadzbami ako bezzástavové pôžičky. V prípade nesplácania pôžičky môžete stratiť zálohu.

Výhody:

 • Nižšie úrokové sadzby
 • Vyššia dostupná suma
 • Možnosť splácať dlhodobo

Nevýhody:

 • Riziko straty zálohy
 • Vyššie poplatky
 • Nutnosť mať vhodný majetok

Pôžičky od štátu

V určitých prípadoch je možné požiadať o štátnu pomoc vo forme pôžičky. Informácie o dostupných typoch pôžičiek a podmienkach ich získania nájdete na webovej stránke Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Výhody:

 • Nízke úrokové sadzby
 • Špeciálne podmienky pre znevýhodnené skupiny
 • Možnosť odkladu splácania

Nevýhody:

 • Prísne podmienky pre získanie
 • Nízka dostupná suma
 • Byrokracia

Výber typu pôžičky závisí od vašej individuálnej situácie a potrieb. Je dôležité si prečítať zmluvné podmienky a porovnať ponuky rôznych veriteľov, aby ste si vybrali pôžičku, ktorá bude pre vás najvýhodnejšia.

Pozrite si tiež: Prečo sa viac oplatí externý obchodník na prenájom ako in-house obchodník

Podmienky získania pôžičky pre dlžníkov

Získanie pôžičky pre dlžníkov je náročnejšie ako pre bežných klientov, avšak nie nemožné. Veritelia pri posudzovaní žiadosti o pôžičku od dlžníka zohľadňujú rôzne faktory, medzi ktoré patria:

Veková hranica

Minimálna veková hranica pre uzatvorenie zmluvy o pôžičke je spravidla 18 rokov. Niektorí veritelia však môžu požadovať aj vyšší vek, napríklad 21 rokov.

Trvalý pobyt na území SR

Väčšina veriteľov poskytuje pôžičky iba klientom s trvalým pobytom na území SR.

Preukázanie dostatočného príjmu

Dlžník musí preukázať dostatočný príjem, aby bol schopný splácať pôžičku. Veriteľ bude požadovať výplatné pásky, daňové priznanie alebo iný doklad preukazujúci príjem.

Bez exekúcií

Dlžník nesmie mať žiadne exekúcie. Ak má dlžník exekúcie, veriteľ mu s najväčšou pravdepodobnosťou pôžičku neschváli.

Ručiteľ (v závislosti od veriteľa)

Niektorí veritelia pri pôžičkách pre dlžníkov požadujú aj ručiteľa. Ručiteľ je osoba, ktorá sa v prípade nesplácania pôžičky dlžníkom zaviaže splatiť ju namiesto neho.

Okrem týchto základných podmienok môže veriteľ požadovať aj splnenie ďalších podmienok, napríklad:

 • Dobré úverové skóre (ak je to dostupné)
 • Vlastníctvo nehnuteľnosti alebo iného majetku
 • Zálohu

Je dôležité si uvedomiť, že splnenie všetkých podmienok nezaručuje schválenie pôžičky. Veriteľ má právo žiadosť o pôžičku zamietnuť aj bez udania dôvodu.

Tipy pre dlžníkov, ktorí chcú získať pôžičku:

 • Pred výberom veriteľa si porovnajte ponuky rôznych spoločností.
 • Zvážte všetky dostupné typy pôžičiek a vyberte si tú, ktorá bude pre vás najvýhodnejšia.
 • Pozorne si prečítajte zmluvné podmienky a uistite sa, že im rozumiete.
 • Pred podpisom zmluvy sa opýtajte na všetky nejasnosti.
 • Splaťte pôžičku riadne a včas, aby ste predišli problémom.

Získanie pôžičky pre dlžníkov si vyžaduje čas a úsilie. Dodržiavaním týchto tipov môžete zvýšiť svoje šance na schválenie pôžičky a nájsť financovanie, ktoré vám pomôže vyriešiť vašu ťažkú situáciu.

Na čo si dať pozor pri výbere pôžičky

Výber pôžičky pre dlžníkov je dôležitým krokom, ktorý si vyžaduje zodpovedný prístup. Je dôležité si premyslieť všetky aspekty a vybrať si pôžičku, ktorá bude pre vás najvýhodnejšia a ktorú budete schopní splácať. Pri výbere pôžičky by ste si mali dať pozor na nasledovné:

Porovnanie ponúk rôznych veriteľov

Pred výberom pôžičky si porovnajte ponuky rôznych veriteľov. Zamerajte sa na úrokovú sadzbu, poplatky, dobu splácania a ďalšie podmienky pôžičky. Nevyberajte si prvú ponuku, s ktorou sa stretnete, ale venujte čas porovnaniu rôznych možností.

Úroková sadzba a podmienky splácania

Úroková sadzba je jedným z najdôležitejších faktorov, ktoré ovplyvňujú celkovú cenu pôžičky. Čím nižšia je úroková sadzba, tým menej budete musieť za pôžičku zaplatiť. Okrem úrokovej sadzby si všímajte aj poplatky, ktoré sú s pôžičkou spojené, ako sú napríklad poplatok za spracovanie žiadosti, poplatok za predčasné splatenie a podobne. Dôležitá je aj doba splácania, ktorá ovplyvní výšku mesačnej splátky. Vyberte si takú dobu splácania, ktorú budete schopní bez problémov zvládnuť.

Pochopenie zmluvných podmienok

Pred podpisom zmluvy o pôžičke si ju pozorne prečítajte a uistite sa, že rozumiete všetkým podmienkam. Nepodpisujte zmluvu, ktorej nerozumiete, alebo s ktorou nesúhlasíte. V zmluve by mali byť jasne uvedené všetky dôležité informácie o pôžičke, ako sú úroková sadzba, poplatky, doba splácania, sankcie za nesplácanie a podobne. Ak máte akékoľvek otázky, neváhajte sa opýtať veriteľa.

Okrem týchto bodov je dôležité si uvedomiť aj nasledovné:

 • Nepôžičiavajte si viac peňazí, ako si môžete dovoliť splácať. Pred uzatvorením zmluvy o pôžičke si spočítajte, akú mesačnú splátku budete schopní zvládnuť.
 • Nezabudnite na vedľajšie náklady. Okrem samotnej pôžičky budete musieť zaplatiť aj vedľajšie náklady, ako sú napríklad poplatky za kataster nehnuteľností alebo poplatky za poistenie.
 • Využite online kalkulačky pôžičiek. Na internete nájdete rôzne online kalkulačky pôžičiek, ktoré vám pomôžu porovnať ponuky rôznych veriteľov a vypočítať si výšku mesačnej splátky.
 • Obráťte sa na nezávislého finančného poradcu. Ak si nie ste istí výberom pôžičky, môžete sa obrátiť na nezávislého finančného poradcu, ktorý vám pomôže porovnať ponuky a vybrať si tú najvýhodnejšiu pre vás.

Výber pôžičky je dôležité rozhodnutie, ktoré by ste mali brať vážne. Dodržiavaním týchto tipov môžete minimalizovať riziká a vybrať si pôžičku, ktorá bude pre vás najvýhodnejšia.

Záver

Zhrnutie problematiky

Získanie pôžičky pre dlžníkov môže byť náročné, avšak nie nemožné. Existuje viacero typov pôžičiek, ktoré sú dostupné pre ľudí s negatívnou úverovou históriou, avšak ich podmienky a úrokové sadzby sa líšia v závislosti od veriteľa. Je dôležité si ponuky rôznych veriteľov porovnať a vybrať si takú pôžičku, ktorá bude spĺňať vaše potreby a možnosti. Pri výbere pôžičky je dôležité si prečítať zmluvné podmienky a uistiť sa, že im rozumiete. Je taktiež dôležité splácať pôžičku riadne a včas, aby ste predišli ďalším finančným problémom.

Dôležitosť zodpovedného splácania pôžičky

Splácanie pôžičky je záväzok, ktorý by ste mali brať vážne. Nesplácanie pôžičky môže mať vážne následky, ako sú napríklad exekúcie, strata majetku alebo zhoršenie úverovej histórie. Preto je dôležité, aby ste si pred uzatvorením zmluvy o pôžičke premysleli, či budete schopní ju splácať. Ak si nie ste istí, radšej si požičajte menej peňazí, alebo sa obráťte na nezávislého finančného poradcu.

Užitočné zdroje

Dúfame, že vám tento článok pomohol zorientovať sa v problematike pôžičiek pre dlžníkov a urobiť informované rozhodnutie o vašom financovaní.

Prečo sa viac oplatí externý obchodník na prenájom ako in-house obchodník

Nájdite svojho experta na predaj - flexibilné, efektívne a bez záväzkov

Pomáhame firmám zvyšovať obchodné výsledky a zľahčujeme proces výberu, školenia a monitoringu obchodných zástupcov.
Zobraziť viac
crossmenu